سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران
نخستین عوض بردبار از بردبارى خود آن بود که مردم برابر نادان یار او بوند . [نهج البلاغه]